Hammartun Skolekorps
Hammartun Skolekorps
 • Loppemarked    • Aktuelt    • Om Korpset&Vedtekter    • Lenker    • Historieboka    • Kontakt oss    • Tekstilinnsamling      • Forsiden  

 

 

   Om Korpset&Vedtekter
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Generelle regler

Å være medlem i korps medfører også noen forpliktelser, her er det satt opp noen generelle regler som gjelder.
 

Fritak fra spilleoppdrag 17 Mai:
--------------------------------
17. mai er dagen da korpset skal være i toppform og at vi forutsetter at alle er med. Korpset er midtpunktet i byen denne dagen og skal vise seg fra sin beste side! Det gis ikke fri annet enn hvis en musikant har gyldig grunn. Det kommer fra tid til annen søknader om fritak for å gå sammen med venner i klasse e.l., dette er ikke gyldig grunn. Alle søknader som kommer inn behandles separat av styret i korpset.

Deltakelse på sommerskolen:
---------------------------
*Korpset dekker hele deltakeravgiften første gang et medlem deltar på sommerkurs.
*Påfølgende år dekker korpset halve deltakeravgiften.
*Alle som benytter seg av dette tilbudet forplikter seg til å være med i korpset påfølgende sesong. Velger de å slutte må de dekke hele oppholdet selv.

Slutte midt i semesteret:
-------------------------
Korpset dekker hele kostnaden for den opplæring musikantene får på kulturskolen, så lenge medlemmene selv ønsker. Hvis er medlem velger å slutte i korpset midt i semesteret så medfører dette at medlem må tilbakebetale for deltakelse på kulturskolen for hele inneværende semester.

Korpset har svært gode støtteordninger og det er ikke urimelig at det knyttes noen forpliktelser til å benytte seg av disse.

   
 

 

 

Hammartun Skolekorps, Postboks 328, 2602 LILLEHAMMER