Hammartun Skolekorps
Hammartun Skolekorps
 • Loppemarked    • Aktuelt    • Om Korpset&Vedtekter    • Lenker    • Historieboka    • Kontakt oss    • Tekstilinnsamling      • Forsiden  

     
  Aktuelt:
     
- Grasrotandelen
Støtt Hammartun Skolekorps når du tipper!

Les mer...
Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Vi ønsker oss enda flere nye medlemmer!
Vil du spille i korps ? Vi trenger nye medlemmer! Som 1. års aspirant gjennomføres opplæring i regi av kulturskolen og oss selv. Kulturskolen gir individuell opplæring på sine instrumenter hver uke. I tillegg samles 1 års aspirantene, fra uka etter høstferien, til samspill hos oss på Hammartun skole hver onsdag. Som 2. års aspirant fortsetter opplæringen med enkelttimer hos timelærer en gang i uke. Også 2.års aspiranter øver i samspill på Hammartun hver onsdag, dette starter opp den uka skolen er igang igjen etter sommerferien. På vårparten 2. året blir aspirantene tatt inn i hovedkorpset og følger dette i øving fram mot marsjsesongen.
Les mer...


Terminliste
Vi har nå innført SPOND for løpende varsling om alle korpsets aktiviteter, via SMS eller APP.
Les mer...


Stor takk til Sparebankfondet DNB og til Spb1 Hedmark !
Stor takk til Sparebankfondet DNB og til Spb1 Hedmark !
Penger fra Sparebankfondet DNB og Spb1 Hedmark muliggjør innkjøp av nye instrumenter!
Les mer...


Regionkorpset-HOKK
Regionkorpset-HOKK
Hammartun Skolekorps har over flere år hatt med flinke ungdommer i HOKK. Vi håper at flest mulig av våre medlemmer, som er 15 år og eldre, søker seg inn i HOKK! Vi har erfart at det kan være vanskelig å komme inn på grunn av stor søkning. Vi ser også at utvelgelsen i stor grad skjer på grunnlag av deltakelse og innsats på NMF's sommerkursene på Toneheim. Derfor: Gi alt på sommerkurset!!
Les mer...


Grasrotandelen
Grasrotandelen
Støtt Hammartun Skolekorps når du tipper!

Les mer...


Tidligere oppslag
For tidligere oppslag, se menyvalg Aktuelt
Les mer...

 

 

Hammartun Skolekorps, Postboks 328, 2602 LILLEHAMMER