Hammartun Skolekorps
Hammartun Skolekorps
 • Loppemarked    • Aktuelt    • Om Korpset&Vedtekter    • Lenker    • Historieboka    • Kontakt oss    • Tekstilinnsamling      • Forsiden  

 

 

   Aktuelt
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Hammartun Skolekorps søker nye medlemmer
 

Vil du spille i korps ? Vi trenger nye medlemmer !

Som 1. års aspirant  gjennomføres opplæring i regi av kulturskolen og oss selv. Kulturskolen gir individuell opplæring på sine instrumenter hver uke. I tillegg samles 1 års aspirantene, fra uka etter høstferien, til samspill hos oss på Hammartun skole hver onsdag.

Som 2. års aspirant fortsetter opplæringen med enkelttimer hos timelærer en gang i uke. Også 2.års aspiranter øver i samspill på Hammartun hver onsdag, dette starter opp den uka skolen er igang igjen etter sommerferien.

På vårparten 2. året blir aspirantene tatt inn i hovedkorpset og følger dette i øving fram mot marsjsesongen.

Alle som vil kan fortsette med timelærer på kulturskolen, også etter 2 år. Korpset dekker kostnadene til dette.

Korpset har tradisjon for å stille med mange deltakere på Norges Musikk korps Forbund sine Sommerkurs på Toneheim folkehøyskole på Ridabu, like ved Hamar. Her får barna en uke med spilling i løpet av sommerferien, i aldersbestemte grupper. Dette er et veldig bra opplegg med proffe instruktører som løfter interessen for spilling for alle som deltar. Denne uka bor de sammen i små leiligheter på skolens internat.
Korpset dekker hele deltakeravgiften første året og halvparten de påfølgende år.

Sesongen inneholder som regel 2-3 konkurranser (varierer) der vi øver inn nytt konsertprogram til hver konkurranse.
Vi tar også på oss spilling "på oppdrag", i byen, på arrangementer eller på institusjoner.

Så snart snøen er borte på vårparten så trekker vi ut og øver på marsjering og spilling. Vi jobber aktivt for å leve opp til korpsets motto: Stramhet og Stil med Spilling og Smil !

Etter en hektisk mai måned reiser korpset gjerne på tur, enten til en festival eller "på egenhånd". 

Hammartun Skolekorps foreldregruppe er også en veldig bra gjeng! Dette er en positiv og givende arena både for unger og foreldre!

Som korpsmusikant får du en grundig opplæring i å spille et instrument og får være med på mye gøy. Korpsene reiser på turer og seminarer og deltar på stevner og konkurranser. Du får spille sammen med andre og være med på mange spennende oppdrag. Korpset er en arena for læring på mange områder:

  • Korpset er en trygg sosial arena der barna får et nettverk som de har glede og nytte av i en viktig fase i livet.
  • Barna lærer å spille et instrument og får derigjennom muligheter til å utvikle sin musikalitet.
  • Barna lærer å samarbeide mot felles mål som f. eks konkurranser og konserter, dette gir ekstra spenning og tenning for å yte sitt beste.
  • Å spille i korps lærer barna å ta ansvar, alle må ta ansvar for egen øving og møte opp til øvelsene.
  • I korpset finnes det ingen reservebenk. Alle får anledning til å bidra, på sitt nivå.
  • Kontingenten er kr 1000 i halvåret. Det gis kr 200 i søskenmoderasjon.
  • Korpset dekker kostnader for all undervisning ved Lillehammer Kulturskole, så lenge barnet vil.
  • Korpset dekker kostnader for deltagelse på sommerkurs ved Toneheim folkehøgskole i regi av Norsk Musikkorps Forbund. (Første året dekkes 100%, påfølgende år dekkes 50%).
  • Korpset har gratis utlån av instrumenter til alle musikerne.
  • Korpset drar på spennende sommerturer, bl.a. har vi vært i Skottland og på Bornholm, Portugal, Italia, Spania, Kroatia, supre korpsturer.  Vi deltar også gjerne på landsfestivaler for skolekorps, de årene disse arrangeres og er deltagende på NM for skolekorps annenhvert år.

 

Hva med foreldrene: Blir det mye dugnad og strev ?

Vi arrangerer 2 STORE loppemarked, et på vår og og et på høst,  i grandiose Håkons Hall. Dette er en stor laginnsats for barn og foreldre, litt slitsomt, mest morsomt og veldig sammensveisende for alle som er innvolvert.  Korpset har igjennom dette en meget solid økonomi! Loppemarkedet forvaltes og utvikles videre på en meget god måte og er i veldig bra utvikling! 


Kontakt oss GJERNE hvis dere ønsker å melde dere inn eller har spørsmål om "korpslivet". Se kontaktinfo under fanen "Om Korpset&Vedtekter" i toppmeny.

   
 

 

 

Hammartun Skolekorps, Postboks 328, 2602 LILLEHAMMER