Hammartun Skolekorps
Hammartun Skolekorps
 • Loppemarked    • Aktuelt    • Om Korpset&Vedtekter    • Lenker    • Historieboka    • Kontakt oss    • Tekstilinnsamling      • Forsiden  

 

 

   Aktuelt
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøte 2010

Årsmøtet for Hammartun Skolekorps ble avholdt på Hammartun skole onsdag 24. februar kl 1800.

DAGSORDEN:

1. KONSTITUERING OG GODKJENNING
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av to til å underskrive protokollen
2. ÅRSMELDING FOR DRIFTSÅRET 2009
3. REVIDERT REGNSKAP FOR DRIFTSÅRET 2009
4. INNKOMNE FORSLAG
5. BUDSJETT OG MEDLEMSKONTINGENT FOR DRIFTSÅRET 2010
6. VALG
7. AVSLUTNING AV ÅRSMØTET

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått, men det forelå ikke revidert regnskap.

Valgkomiteen hadde på forhånd meldt at de ikke hadde klart å finne ny styreleder og styremedlem/leder av støttegruppa. Årsmøtet hadde en lang og god diskusjon rundt dette, og konklusjonen ble til slutt at Kristoffer Dale tar enda et år som styreleder (definitivt det siste), mens Monika Nilsson går inn som styremedlem etter Borghild Finsveen.

I og med at det gikk såvidt lang tid til valg så måtte diverse informasjonssaker utgå. Det legges opp til en huskonsert onsdag 24. mars, og disse sakene legges fram da.

   
 

 

 

Hammartun Skolekorps, Postboks 328, 2602 LILLEHAMMER