Hammartun Skolekorps
Hammartun Skolekorps
 • Loppemarked    • Aktuelt    • Om Korpset&Vedtekter    • Lenker    • Historieboka    • Kontakt oss    • Tekstilinnsamling      • Forsiden  

 

 

   Aktuelt
           

Snarveier:
 Logg inn medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Ekstraordinært årsmøte 2011

De siste brikkene kom på plass i ekstraordinært årsmøte som ble avviklet onsdag 4. mai 2011.

Det møtte 11 foresatte, hvorav alle var stemmeberettigede.

Sak 1: a)Valg av møteleder: Kristin Jørgensborg ble valgt.
b)Valg av referent: Berit K. Gundersen ble valgt
c)Valg av to til å underskrive protokollen: Iver Dahl og Bjørn Arild Berntzen ble valgt.

Sak 2: Valg av korpsleder
Torunn Husum Bøhle ble formelt valgt som korpsleder.

Sak 3: Regnskap for 2010
Revidert regnskap og revisjonsberetning 2010 ble lagt frem og godkjent.

   
 

 

 

Hammartun Skolekorps, Postboks 328, 2602 LILLEHAMMER